Skip to content
packshot_1200x628.png
christina-kennedy-dagens-samhalle

Tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden 

Under de många år som Informa och Dagens Samhälle har arbetat tillsammans har ägare har bytts, verksamheterna förändrats och nya kanaler och affärer har tillkommit.

När Dagens Samhälle genomförde  en radikal förändring av innehåll och målgrupp och blev affärstidningen för den offentliga marknaden lyckades Informa öka intäkterna med över 50 procent på ett par år. Positionen som det ledande organet när företag behöver kommunicera med beslutsfattare på den offentliga marknaden är ohotad. 

De nya ägarna, Bonnier News, har  hjälpt Dagens Samhälle att koppla ett starkare grepp om marknaden. Nu levererar såväl platsannonser som digitala kampanjer över budget. 

bernard-hermant-s_EGnPTiJoI-unsplash-1

Dialoger med beslutsfattare i offentlig sektor 

Kunden behövde fånga upp behov hos kommuner och få tillgång till mark och fastigheter att bygga på, genom att nå rätt personer med rätt tajmning.

Vi skapade innehåll och planer på strategisk och taktisk nivå för att starta dialoger, utan att vara påträngande eller störande. Det var viktigt för kunden att skapa förtroende och etablera en konstruktiv relation. Utskicken hade en öppningsgrad på 85 procent, 30 procent gick vidare till en behovsanalys. Vi levererade en analys på vilka planer och beslut som fanns i pipeline till kunden. 

1669985910898-1

Leadsgenerering och kvalificering genom tech och partnerskap

Returbo behövde skapa och kvalificera leads åt sin säljorganisation. 

Informa inledde dialoger genom att mejla cirka 2.000 företag. Öppningsgraden landade på över 85 procent. Svarsfrekvensen låg på över 31 procent i genomsnitt. Varje vecka sker en löpande överlämning av kvalificerade leads. Varje månad lämnar vi  också över insikter från de som tackat nej till fortsatt dialog.  

Kontakta oss för mer info om hur vi hjälper digitala företag att växa B2B